Анализ на инкарнационния кръст

Анализ на инкарнационния кръст

Всеки един от нас се ражда в специфична позиция на Слънцето и Земята. Да, Звездите така се подреждат, че да ни предоставят възможност да се свържем със своето предназначение в този живот.

Всеки от нас „принадлежи“ към определен Квадрант на Проявлението.

Затова си имаме и специален Инкарнационният Кръст.

Продължителност: около 60 мин.

Цена: 120лв.

Всеки следващ анализ е с отстъпка от 10%.

Цената на Програмата за проследяване и насочване на процеса е по договаряне в зависимост от вашите нужди, желания и набелязания брой сесии.