Анализ на Слънчевия Възврат

Хюман Дизайн

По Системата на Хюман Дизайн – Системата за Познание на Човека

Анализ на Годината, започваща в момента на  рождения ви ден в съответната година.

Вашата лична Слънчева Година.

Анализ на Слънчевия Възврат

Така изглежда примерна графика.

От ляво са рождените данни на човека, а от дясно тези на Слънчевата година, а самата графика показва, как те се съчетават.

Още в самото начало искам да предупредя, че не става въпрос за гадаене на събития, а за „прогноза на времето“ през въпросната година, за възможни влияния, срещи, взаимодействия – за евентуалния отпечатък, който времето, атмосферата биха могли да оставят, както и как да се справите, взимайки си само онова, което е наистина за вас.

Ключово за това е да уважавате стратегията и авторитета си. Това е основополагащото в Хюман Дизайн. Иначе ще попаднете под властта  на планетарната програма.

Не можем да избегнем взаимодействието с нея, защото сме част от цялото.

Ние постоянно  усещаме „звездния дъх“, безкрайния поток от неутринна информация, която преминава през нас.

Ще припомня, че неутрино са частици с микроскопична маса. Те се движат със скорост около тази на светлината и така пренасят информация от един обект към друг.

Нашето Слънце е звезда и излъчва нескончаем неутринен поток. Затова ние постоянно се къпем в океан от информация, която ни прониква.

Взаимодействаме с цялото това пространство, но ако сме предани на мъдростта, заложена в телата на всеки един от нас, тогава няма да бъдем под неговия контрол и ще се интегрираме в общия отпечатък с онова, което е коректно за нас.

Човек се ражда на определена дата, в точен час и на съответното място. Така се формира рождената му карта.

Това определя уникалната му графика, пътеводител към осъществяване на специалното лично предназначение в това въплъщение.

При Слънчевия възврат имаме дата, час и място, но на съответната година.

Досещате се, че този момент преживяват всички човеци  на съответното място.

Затова анализът на Слънчевия Възврат хем е лично за нас, хем не е.

Много важно е да бъде осъзнат този факт.

„Спуснатото Свише“ не е план, нито предписание, което трябва да следваме и изпълним. Можем да последваме само онова, което наистина е за нас, а другото да игнорираме или наблюдаваме наоколо. Ще разпознаваме и разграничаваме винаги според Стратегията и Авторитета си.

Всяка Слънчева година ни напомня точно това – да бъдем себе си.

Представете си, че графиката на Слънчевата ви година е меню на шведска маса  в ресторант. /Заимствам описанието от основоположника на Хюман Дизайн Ра Уру Ху/.

Менюто е изобилно. Има какво ли не!

Трябва ли да се натъпчете с всичко, което виждате?!? Или да си подберете само това, което истински „гали небцето“ ви?

Та, влиянията са различни.

Някои ще ви придърпат особено лично. Възможно е да се активира във вас нещо, което смятате, че ви е „липсвало“. Дали ще потриете ръце – „Еха! Сега ми се е паднало да бъда …!“, сякаш търсите да бъдете нещо повече или по-различно от това, което всъщност сте?!?

Внимание!!!

Това са големите уловки, породени от неувереност, нехаресване и неприемане на себе си.

Знам, че всеки от нас носи по нещо, което чака момента на проявата. Сякаш дреме някъде дълбоко в нас и все нещо не ни достига, за да се пробуди.

Да, може да се прояви моментът за подобна изява, но това не означава, че трябва да „яхнем вълната“ на всяка цена. Т.е. не е казано – „Така ще стане“. Може да стане, а може и да не стане. Когато моментът се прояви, тогава ще усетим през стратегията и авторитета си дали наистина е Моментът с голямо „М“ или звездите ни пробват.

Някои от планетите ще предлагат възможности за срещи, които могат да имат значимо въздействие в личен план, защото ни привличат особено съблазнително, или пък пораждат дискомфортно, но ценно за преживяване и осъзнаване усещане.

Други може да прокарат възможност общо като развитие.

Трети може да „целят образователна програма“ – да видим в другите нещо, което не притежаваме, и научим за съответното качество.

Различни са вариантите.

Много неща витаят във въздуха.

Затова на анализа ще разгледаме заложените в „атмосферата“  теми.

Държа да подчертая, че няма да му чуете да казвам – „Ще стане това и онова. Ще срещнеш този или онзи, и с него ще стане това и онова…“

Вместо това, бих искала да разберете, че ще набележим модели, които ще присъстват и сцената, на която те ще бъдат наблюдавани. Точни какви са те, ще откриете, когато настъпи моментът. Тогава е време да направите своя избор дали да бъдете погълнати от случващото се наоколо /да погълнете цялото меню/ или ще усетите какво е за вас и какво не е.

Т.е. няма да разглеждаме нещата така сякаш се случват на вас, а  ще обърнем внимание към какво в общата програма са насочени рецепторите ви.

Ще видим колко и какви врати има по пътя, и как да си сберете подходящите, ако има такива.

Не умът да ви дава отговора, защото той не знае, а когато настъпи моментът и вие сте предупредени, да послушате авторитета на мъдростта на тялото.

Ще цитирам отново Ра.

Анализът на Слънчевия възврат е „възможност да чуем и се настроим към това, с което хората около нас имат да се справят. Не е същото, с което имаме да се справяме ние. Ние имаме да се справяме със себе си. Ако не зачитаме Стратегията и Авторитета, кои сме ние всъщност? Ще бъдем някой, който не сме.“

Ще бъдем кукли на конци в театъра на звездите, завлечени в общия фон.

Най- подходящият момент за Анализ на Слънчевия възврат е около 3 месеца преди самия рожден ден. Идеята е човек да бъде подготвен, знае какви са моделите.

Предупреден, значи въоръжен.

Ако човек знае, че утре ще вали, вероятно ще си вземе чадър.

Преди да направим такъв анализ, е необходимо да преминем през базов личен анализ, /ако не сте си правили такъв/, който ще ви помогне да препокриете себе си. Важно е да стъпим на нещо, за да разгърнем знанието, както за потенциалите, така и за уловките на Новата Слънчева Година.

Ако сме вдъхновили интереса ви, ще се радвам да споделя знанието с вас.

Марина Танас Тачева

Сертифициран Хюман Дизайн анализатор.