Анализ на жизнен цикъл

Анализ на жизнен цикъл

Преминаваме през няколко основни цикъла в живота си – Сатурнов възврат, Уранова опозиция и Хиронов възврат. Във всеки един цикъл преживяваме теми, които ни дават възможност да разгърнем потенциала си по пътя на свързване с предназначението си.

Преди да направим този тип анализ, е важно да сте преминали през базов анализ, за да сте наясно със същностното в природата на типа, стратегията и авторитета си – да научите как „функционирате“.

В зависимост от възрастта  и темите, които ви вълнуват, ще набележим циклите, които да разгледаме.

Продължителност: около 60 мин.

Цена: 120лв.

Всеки следващ анализ е с отстъпка от 10%.

Цената на Програмата за проследяване и насочване на процеса е по договаряне в зависимост от вашите нужди, желания и набелязания брой сесии.