Атестация – премината успешно в Dupissima

Атестация – премината успешно в Dupissima

За първи път в студио Dupissima на 13.11.2016 се състоя атестационнен изпит на екипа.

Атестация – премината успешно в Dupissima

Тази практика е широко разпространена по света и преди повече от година за първи път за нея чухме да говори изключителният консултант в сферата на красотата Максим Сергеев.

Той сподели опит от Русия и след доста време подготовка и нагласа, ние сме горди, че Атестацията е вече факт и в България.

Повече за процеса и защо е толкова важен за нас и вас, като клиенти, обяснява собственикът на студио Dupissima Тяна Пресолска.

Какво представлява атестацията и защо се прави?

Всички претендираме, че екипите ни са от професионалисти, с много опит и умения, че винаги са в крак с новостите и тенденциите, че предлагаме най-доброто. За съжаление, понякога това остава само като пожелание. Много от работодателите са истински мотивирани да усъвършенстват кадрите си, но самите те не разбират от конкретната дейност (което е съвсем нормално) и трудно могат обективно да оценят нивото на хората, с които работят.

Често пъти самите терапевти изпадат в рутината на работата и изпълняват с години едни и същи процедури, а заради претъпкания им график не остава много време за четене и учене. Така терапевт с 5 годишен опит, може да се окаже, че не е напреднал значително в развитието си, а просто е отработил няколко рутинни дейности, в които дори не вкарва вече мисъл.

Нашият екип расте бързо и аз съм изключително амбициозна по отношение на новостите и повишаването на квалификацията. Идеята за доживотно обучение се е превърнала в градивен елемент на цялостната ми концепция за студиото и за живота. Разбира се, хората са различни и всички се развиват с различна скорост, но в един екип темпото и нивото на най-„бавния“ определя нивото на цялата група.

Аз искам да мотивирам и поощря тези, които се справят по-добре, и в същото време да съм спокойна, че всички, които работят, покриват необходимите критерии, за да предоставят качественото обслужване, за което претендираме.

Атестацията се състои от 3 части – теоретична и практична част, които са разделени спрямо тясното профилиране на специалистите, и обща част, която обхваща всичко от етично отношение, колегиални взаимодействия, умения за продажби, работа под напрежение и справяне с конфликтни ситуации.

По всяка от частите има конспект, с който са запознати всички служители два месеца преди датата на атестация. В деня на атестацията външна комисия от специалисти в различните области оценява обективно представянето на терапевтите и служителите.

Оценяване и резултати

Оценяването е в проценти по схема до 100. За защитена категория се счита резултат над 50%. Ако по някоя от частите имаме служител с по-малко от 50%, то след 2 месеца той има право на повторно явяване, а ако и тогава резултатът му не е задоволителен, той вече не може да е част от нашия екип.

Ако резултатите са в интервала 50-80%, това значи, че терапевтът изпълнява услугите си на добро ниво и защитава категорията, в която работи, а ако в поне две от частите покаже изключителни резултати от над 80%, то той се е развил и е повишил осезаемо квалификацията си и заслужава да премине в следваща категория.

Атестацията се случва всяка година и всички служители със стаж над 6 месеца при нас могат да се явят.

Категориите, които се получават в следствие на атестацията, са от първа (най-ниска) до седма (най-висока), като всяка носи допълнителни бонуси и привилегии.

Клиентите ще могат да видят категорията на съответния терапевт както в сайта, така и на баджа с името на служителя.

Към момента на въвеждане на категоризацията при нас, всички със стаж над 2 години са първа категория, а тези със стаж над 5 са със стартова 2-ра категория.

Атестационната комисия

На първата ни атестация комисията по изпитване беше представена от доц. Юлия Васева- Дикова към БАН (ИИОЗ), Миглена Канева- собственик и обучител в учебен център за маникюристи New Generation, Ана Паничарова – кинезитерапевт с дългогодишен опит в обученията на терапевти за тяло и лице с апаратура на световни марки и Марина Мънзелова – юрист, магистър Човешки ресурси, магистър Социална работа с деца и семейства и НЛП практик. Тяхната обективна оценка ни дава основата, за да изградим и планираме дългосрочно стратегията си за обучения и развитие на персонала.

Искрено се надяваме тази практика с атестациите да набере популярност в България и да се прилага на повече места. Ние искаме нивото на цялата сфера да се повиши и да можем да отговорим на световните стандарти за качество и ефективност. Колкото повече знания се влеят в тази сфера, толкова по-бързо това ще се случи и ще можем да имаме повече качествени кадри.

Аз истински вярвам, че и в България можем да създадем условия за прекрасен живот и развитие, а сферата на красотата и здравето са идеално място за всички млади да дадат старт на кариерата си, а доказалите се вече в чужбина българи да се върнат със свеж опит и доказали се практики, за да ги приложим и у нас.