Франчайз процес

За да създадем заедно успешната франчайз верига на DUPISSIMA, ние се нуждаем от лоялни и отдадени партньори, с които да работим заедно! Пътят от запознаването ни до съвместната ни работа е дълъг, но със сигурност резултатите ще за добри и за двете страни!

  • СТЪПКА 1: ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Попълнете формата за кандидатстване за франчайз, която се намира на фирмения сайт.

  • СТЪПКА 2: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРА

След като получим вашата кандидатура, ние ще я прегледаме и оценим.

  • СТЪПКА 3: СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА

Екипът на DUPISSIMA ще се свърже с вас, за да се уточнят допълнителни въпроси, които да ни дадат по-ясна представа за вашия профил, очакванията ви, както и възможностите ни за съвместна работа.

  • СТЪПКА 4: СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DUPISSIMA

По време на събеседването ще организираме интервю лице-в-лице с представител на DUPISSIMA. Целта на тази среща е да се обсъдят желанието ви за съвместна работа с екипа на DUPISSUMA и дали се вписвате в нашия профил за франчайз партньор. Освен това, вие ще бъдете запознати с подробностите, изискванията и условията за закупуване франчайза на Dupissima.

  • СТЪПКА 5: ЗАДАНИЕ

Ще ви назначим персонална задача да съставите бизнес план и собствено изследване за потенциала на района, за който кандидатствате.

  • СТЪПКА 6: ОЦЕНКА И РЕШЕНИЕ

Екипът на DUPISSIMA ще има задачата да оцени възможностите за съвместна работа и да даде обосновано решение и отговор за това.

  • СТЪПКА 7: ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

Формалният процес на съвместна работа започва с подписването на франчайз договора и разрешаването на останалите формалности.

  • СТЪПКА 8: СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Започва програмата по интензивно обучение и първите стъпки по изграждане на центъра за красота и здраве DUPISSIMA.