Партньорски анализ

Партньорски анализ

Ние сме тук всеки със своята индивидуалност и се свързваме помежду си по специфичен начин.

ХД програмата генерира композитна карта на двамата партньори.

Всеки от нас е себе си, но заедно се получава нов квантум – двамата заедно правим различно общо Аз.

Как функционираме заедно?

Какъв потенциал  дава на всеки един от нас свързането с Другия?

Какво „поемаме“ от партньора и какво му „предаваме“?

Как се привличаме взаимно? На какво в него/нея може да се възхищаваме? Какво в него/нея може да ни предизвиква? В какво се чувстваме компрометирани? Кои са темите на доминиране? Какво можем да научим от/през другия?…

Множество аспекти на проявление заедно.

И разбира се, практически насоки за това как да се научим да разбираме другия, да го приемаме такъв какъвто е, да уважаваме собствената и неговата/нейна различност, да не налагаме своите разбирания, вярвания и пр.

За анализа е необходимо и двамата партньори да присъстват.

Защо?

Защото всеки ще „чуе“ нещо специфично и създаденият ауричен контакт ще помогне за по-проникновеното възприемане на информацията.

Ако това не е възможно, като компромисен вариант може да присъства единия, но със специалното съгласие на другия.

Анилизи и „разследвания“ „зад гърба“ не правим. Това е етично изискване.

Необходимо е всеки от партньорите да е минал поне през въвеждащ анализ с най-важното – тип, стратегия и авторитет, а най-добре през цялостен базисен анализ.

Продължителност: около 90 мин.

Цена: 120лв.

Всеки следващ анализ е с отстъпка от 10%.

Цената на Програмата за проследяване и насочване на процеса е по договаряне в зависимост от вашите нужди, желания и набелязания брой сесии.