Правила за клиента

При закъснение, ние ще се опитаме да Ви се обадим до на 10-тата минута, също е хубаво и Вие да се свържете с нас, за да разберете дали ще успеем да извършим услугата или да изберем по-удобно време да я презапишем.

При закъснение над 15 минути имаме право да откажем процедурата, ако графикът не позволява да отделим необходимото време, за да я изпълним качествено.

При закъснение до 15 минути ще направим всичко възможно да изпълним процедурата, но може да се наложи да я съкратим малко, за да не ощетим следващите клиенти.

При закъснение от 15 минути имаме право да увеличим с  10% цената на услугата.

Ако ние закъснеем с повече от 15 минути за процедурата на клиент, ще намалим цената на услугата с 15%, за да го компенсираме.

Резервация може да откажете до 4 часа преди началото на запазения час. Ако това не бъде спазено можем да Ви начислим неустойка в размер на 10% от стойността на процедурата.

При системно неявяване на клиент за запазен час, имаме право да му откажем да записваме бъдещи часове или да го правим само след предварително заплащане, като ако не дойде за записания час, сумата ще се смята за използвана.

Имаме право да откажем да изпълним процедура на клиент,ако тя е противопоказна за него и носи здравословни и естетични рискове.

Имаме право да откажем процедура или да помолим клиент да напусне територията на студиото при:

  • Нетрезво състояние
  • Агресивно поведение
  • Неуважително поведение към екип на Dupissima или към други клиенти на студиото