Професионалното образование – традиция или иновация

Професионалното образование - традиция или иновация

Професионалното образование - традиция или иновация


Професионалното образование - традиция или иновация

 

 

 

Антоанета Гогушева,
заместник-директор на
Частна професионална гимназия „Банкер”


След 25 години, в които ЧПГ „Банкер” е част от образователния пазар в България, можем да зададем въпроса: Кое е водещото за осъществяване на ефективно професионално образование – традицията или иновацията?

За да бъде наистина работещо и ефективно професионалното обучение, традицията и иновацията трябва да са обвързани – всяко от тях в различни аспекти на образователния процес, но взаимно надграждащи и допълващи се:

  • Традиция в бизнес-модела, организацията на образователния процес, прилагането опита и на добри практики;
  • Иновация в професионалните направления, методите на преподаване, създаването и използването на учебни и образователни ресурси.

Смело мога да твърдя, че организацията на обучението се е превърнала в работещ бизнес-модел. Във времето пазарът и търсенето са водили до динамика и промени в предлаганите специалности и изучаваните предмети, но независимо от това дали говорим за професионално направление „Банково дело”, „Администрация и управление” или „Икономическа информатика” –  принципите на работа, практически ориентираната професионална подготовка, преподавателите и гост-лекторите от бизнеса винаги са били основополагащия фактор за това учениците не само да знаят и да могат, но и да прилагат наученото.

 

Професионалното образование - традиция или иновация„Банкер“ е мястото, където мога категорично да твърдя, че открих любовта към ученето. Ученето като философия на живота, защото наистина е прекрасен и интересен животът, когато всеки ден имаш шанса да научаваш нещо ново. Преди „Банкер“ в основното си образование имах много посредствени оценки, не добро представяне в час и т.н., и т.н. Средното си образование в „Банкер“ завърших с отличен, а също и двете си висши образования по-късно. Защото в „Банкер“ първо учехме различни и интересни неща, и още по-важното е, че ги учехме по различен и интересен начин – много по-интригуващо, с практическа насоченост, така че наистина да са полезни и интересни. Това безспорно е най-ценното нещо, което ми даде „Банкер“ – любовта към ученето, към новите и интересни неща, желанието да бъда успешна в това, с което се занимавам.

Рая Майер – Випуск`2001

От  2017 г. ЧПГ „Банкер” е част от мрежата на иновативните училища в България, с  прилагането на мултидисциплинарно проектно-базирано практическо обучение по предмети от специфичната професионална подготовка. Именно с такива образователни подходи и методи на обучение излизаме от рамката на стандартното в обучението по широк спектър общопрофесионални и специални предмети, като учениците практически виждат различните аспекти на един и същи казус и надграждат знанието не само с умения, но и с опит. Изградените  по този начин умения за цялостен поглед и анализ са приложими в живота отвъд границите на икономиката и бизнеса.

Професионалното образование - традиция или иновация„Пътят ми дотук не е толкова дълъг колкото пътят, който ми предстои (надявам се!), но този път за мен започна с ЧПГ „Банкер”. За мен ЧПГ „Банкер” е именно това – основата и началото на едно невероятно пътешествие, което продължава и до днес. Няма нищо в този живот, което да стои здраво без стабилна основа и именно затова съм благодарен на ЧПГ „Банкер“, че ми даде тази основа, на която надграждам и до днес и тя си стои здраво и уверено там. Нещата, с които се занимавам професионално в момента са далеч от банкерството и финансите, но да се гледа на ЧПГ „Банкер“ само като институция, която дава професионални познания би било едностранчиво. Уменията, които са непреходни и независими от професионално поприще са поне толкова важни, колкото и професионалните. Когато рано в живота си получиш среда, която да е едновременно стимулираща креативност, но даваща и рамка за изразяването на тази креативност, когато имаш учители, които без да ти се натрапват, назидават и карат, подхождат като ментори и помагат да си зададеш правилните въпроси и когато съучениците са ти толкова различни и едновременно с това толкова близки, тогава това е опит и изживяване, което те формира и стои с теб цял живот.”

Ники Георгиев – Випуск`1999

 

Ако отправим поглед напред – кои са новите предизвикателства в професионалното образование, в частност в ЧПГ „Банкер”?

Професионалното образование - традиция или иновацияЗа мен те са две, професионалните направления и адаптирането на бизнес-модела. Пренасяне на бизнес-модела на обучение в основното образование е предизвикателство, в което сме направили своите първи стъпки в ЧОУ „Банкерче” – не само заради философията за ранно обучение по предприемачество, но и прилагането на адаптирани добри практики на организация на обучението, активни методи на преподаване, създаването и използването на учебни и образователни ресурси.

Професиите на бъдещето са в основата на образованието на настоящето. В последните години все повече се говори за „професиите на бъдещето” – най-популярните, най-скъпо платените, най-търсените и т.н. Именно тези световни тенденции са в основата на планираното бъдещо сътрудничество със студио за красота Dupissima, в което да инкорпорираме бизнес-модела и икономическото обучение в ЧПГ „Банкер” с добрия практически опит на студиото, като предложим обучение в професионално направление „Организация и технология на козметичните услуги“.

 

Професионалното образование - традиция или иновацияКозметиката отдавна вече не е просто занаят. Медицината, технологиите и биохимията се развиват с такива темпове, че да се изгради един специалист, той трябва да инвестира в качествено образование и да не спира да надгражда.

            Тяна Пресолска